sbs logosbs štúrovo nové zámky
CHCETE BYŤ 24 HODÍN V POHODE? OBRÁŤTE SA NA NÁS!

LP Box Promotion

O nás

Naša firma bola založená v roku 2002, pod názvom László Paszterkó SBS EuroSecurity na základe zistení v oblasti súkromnej bezpečnostnej činnosti v súlade so zákonom č. 379/1997 t.v. o súkromných bezpečnostných službách.

Postupne naša firma začala rozšírovať a skvalitnovať svoje služby a v roku 2008 v súvislosti s prijatím nového zákona č. 473/2005 t.v. o súkromných bezpečnostných službách sa premenovala na súčastnú spoločnosť László Paszterkó SBS EuroSecurity s.r.o..

Na rozdiel od iných bezpečnostných služieb, ktoré majú viac stupňové riadenie, my prísne dodržiavame jednostupňové riadenie, t.z. že riadiaci pracovník je priamo v kontakte s výkonným pracovníkom.

Na základe udelením licencii č. PS 000114, naša firma poskytuje svojim klientom komplexné služby v ochrany majetku, osôb, fyzického stráženia, ochrany cenných zásielok a hotovostí.

Celá činnosť našej firmy je krytá poistnou zmluvou na poistenie zodpovednosti za majetok a škodu spôsobení právnickým a podnikajúcim fyzickým osobám. Naša firma zabezpečuje svoje služby skúsenými, preverenými a spoľahlivími pracovníkmi, ktorí disponujú základnými predpokladmi k výkonu tejto náročnej služby / preukaz odbornej spôsobilosti podľa zákona č.473/2005 Z.z./ Majú čistý odpis registra trestov a ovládajú spôsob ochrany a zabezpečenia objektov.Sú moderne vystrojený a vyzbrojený.

Pri zabezpečení úloh v prospech našich zákazníkov vychádzame dôsledne z princípov zákonnosti,odbornosti a spoľahlivosti.Prioritou je naša spolupráca a súčinnosť s Policajtným zborom. Činnosť zabezpečujeme technickými prostriedkami a vybavením zodpovedajúcim špičkovému štandartu, ktorý si vyžaduje charakter. Našou snahou je poskytovať kvalitné služby s cieľom uspokojiť našich ctených zákazníkov.

Hlavné sídlo našej firmy je v Štúrove a prevádzka našej firmy je v Nových Zámkoch.

Webdesign mzdesign.sk