PROFIL SPOLOČNOSTI

SBS EuroSecurity s.r.o., je súkromná bezpečnostná služba,ktorá nadväzuje na pokračovanie spoločnosti LP SBS EuroSecurity s.r.o., pôsobiacej na trhu bezpečnostných služieb od roku 2002. Za toto obdobie sa napriek tvrdej konkurencii vypracovala na jednu z najlepších spoločností v tejto oblasti. Pri svojej činnosti využívame dokonalý tok informácií, praktické skúsenosti a praktické vedomosti vysoko kvalifikovaných odborníkov z bezpečnostnej praxe a najmodernejšie sofistikované technológie, čím zaručujeme vysoký štandard poskytovaných služieb. Úplnou samozrejmosťou je garancia vysokého stupňa diskrétnosti, mlčanlivosti, profesionality a lojality našich pracovníkov nielen vo vzťahu k vlastnej spoločnosti ale predovšetkým voči klientovi.

Na základe zákona č.473/2005 a udelením licencii, naša spoločnosť poskytuje svojim Klientom komplexné služby v ochrane vášho majetku a má uzatvorenú poistnú zmluvu s poisťovňou do výšky 200.000,- € za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou.


Všetky ponúkané služby zabezpečujeme skúsenými, preverenými a spoľahlivými pracovníkmi, ktorí disponujú základnými predpokladmi k výkonu tejto náročnej služby .Naša spoločnosť dbá o svojich pracovníkov, má prepracovaný spôsob ich motivovania ako aj zabezpečený stabilizačný program.

Činnosť zabezpečujeme technickými prostriedkami a vybavením zodpovedajúcim špičkovému štandartu, ktorý si vyžaduje charakter. Výkon služby je zabezpečený podľa pracovnej smernice v súlade s platnými normami, na základe zhodnotenia konkrétneho objektu a požiadaviek klienta v úzkej súčinnosti s verejno - právnými normami MV SR. Ponúkame možnosť zmluvnej ceny a primerané cenové relácie.

0

KLIENTI

0

ZAMESTNANCI

0

OBJEKTY

sk_SKSlovak