sbs logosbs štúrovo nové zámky
CHCETE BYŤ 24 HODÍN V POHODE? OBRÁŤTE SA NA NÁS!

LP Box Promotion

Zamestnanie

Voľné pracovné miesta

Zásahová skupina:

  • vek nad 21 rokov
  • občianská a trestná bezúhonnosľ
  • zdravotná spôsobilosľ
  • preukaz odbornej spôsobilosti
  • vodičský preukaz
  • zbrojný preukaz

Ochrana majetku:

  • vek nad 21 rokov
  • občianská a trestná bezúhonnosľ
  • zdravotná spôsobilosľ
  • preukaz odbornej spôsobilosti

Spoľahlivosľ,odvaha,schopnosľ rýchlého a správneho rozhodovania to sú základné požiadavky pre prácu v našej firme.

 

 

Webdesign mzdesign.sk