sbs logosbs trovo nov zmky
CHCETE BYŤ 24 HODÍN V POHODE? OBRÁŤTE SA NA NÁS!
Vitajte
O nás
Naša Ponuka
Referencie
Autoalarm
Zamestnanie
Objednávka
Fotogaléria
Kontakty

LP Box Promotion

O nás

Naša spoločnosť bola založená  pod názvom  SBS EuroSecurity s.r.o. podľa Zákona NR SR č.473/2005 Z.z. o prevádzkovaní sukromných bezpečnostných služieb a ďalších zmien a doplnkov a to pretransformovaním spoločnosti László Paszterkó SBS EuroSecurity s.r.o., ktorá pôsobila na našom trhu od roku 2002.

Na rozdiel od iných bezpečnostných služieb, ktoré majú viac stupňové riadenie, my prísne dodržiavame jednostupňové riadenie, t.z. že riadiaci pracovník je priamo v kontakte s výkonným pracovníkom.

Na základe udelením licencii č. PS 001030, naša firma poskytuje svojim klientom komplexné služby v ochrany majetku, osôb, fyzického stráženia, ochrany cenných zásielok a hotovostí.

Celá činnosť našej firmy je krytá poistnou zmluvou na poistenie zodpovednosti za majetok a škodu spôsobení právnickým a podnikajúcim fyzickým osobám. Naša firma zabezpečuje svoje služby skúsenými, preverenými a spoľahlivími pracovníkmi, ktorí disponujú základnými predpokladmi k výkonu tejto náročnej služby ( preukaz odbornej spôsobilosti podľa zákona č.473/2005 Z.z.) Majú čistý odpis registra trestov a ovládajú spôsob ochrany a zabezpečenia objektov.Sú moderne vystrojený a vyzbrojený.

Pri zabezpečení úloh v prospech našich zákazníkov vychádzame dôsledne z princípov zákonnosti,odbornosti a spoľahlivosti.Prioritou je naša spolupráca a súčinnosť s Policajným zborom. Činnosť zabezpečujeme technickými prostriedkami a vybavením zodpovedajúcim špičkovému štandartu, ktorý si vyžaduje charakter. Našou snahou je poskytovať kvalitné služby s cieľom uspokojiť našich ctených zákazníkov.

 
Webdesign mzdesign.sk