sbs logosbs trovo nov zmky
CHCETE BYŤ 24 HODÍN V POHODE? OBRÁŤTE SA NA NÁS!
Vitajte
O nás
Naša Ponuka
Referencie
Autoalarm
Zamestnanie
Objednávka
Fotogaléria
Kontakty

LP Box Promotion

Naša firma zabezpečuje:

Pult centrálnej ochrany ( PCO )

Fyzická ochrana objektu

Ochrana objektu zahŕňa:

  • vedenie evidencie osôb
    ( návšteva a iné )
  • vedenie evidencie a kontrolu pohybu osôb v objekte po pracovnom čase
  • fyzická obhliadka osôb prípadne obhliadka osôb technickým prostriedkom (detektor kovu ) na požiadanie objednávateľa
  • kontrola prichádzajúcich a odchádzajúcich vozidiel
  • obchádzková kontrola
  • kontrola uzamknutia priestorov,zámkov,okien,zábran a iné
  • požiarna kontrola

Ochrana objektov strážnou službou je vykonávaná formou nepretržitej účasti na danom objekte, jeho obhliadaním a nepretržitým sledovaním.Ochranu objektov zabezpečujeme aj s vycvičenými psami na požiadavku objednávateľa. Pri výkone ochrany používajú naši zamestnanci rovnošaty čiernej farby s firemným označením, prípadne podľa potreby a charakteru stráženého objektu bielu košeľu s firemným označením. V objektoch, kde sa požaduje nosenie streľnej zbrane naša firma tieto poskytne.

Fyzická ochrana osôb

Zabezpečenie podujatí

Doprovod a transport finančných hotovostí a cenností

Kontrola obchádzky

Zabezpečenie montáže zabezpečovacích systémov

 

 

 

...kliknutím na danú kategóriu sa zobrazí podrobný obsah...

 

 
Webdesign mzdesign.sk