sbs logosbs štúrovo nové zámky
CHCETE BYŤ 24 HODÍN V POHODE? OBRÁŤTE SA NA NÁS!

LP Box Promotion

GPS/GSM autoalarm CA-1803 ATHOS

GPS/GSM autoalarm CA-1803 ATHOS je novou generáciou zabezpečenia vozidiel, ktorá v sebe spája niekoľko moderných technológií. V jednom zaradení poskytuje nielen štandardné zabezpečenie, ale aj možnosť komunikácie s vozidlom na diaľku cez Váš telefón, informácie o poplachu formou výstražného volania a SMS správ, internetový prístup (stav vozidla, sledovanie pohybu), navigáciu a množstvo ďalších funkcií...

Takmer každú hodinu je na Slovensku ukradnutý jeden automobil! Vykradnutých je ich pritom oveľa viac. Jednoznačne najspoľahlivejším spôsobom ochrany automobilu je elektronické zabezpečenie. Iba kvalitný autoalarm dokáže dostatočne ochraniť vozidlo a jeho vnútorné vybavenie. Pritom spoľahlivé zariadenia sú cenovo zhodné s mechanickým zámkom riadiacej páky. Nie je možné vymyslieť úplne dokonalý systém ochrany vozidla, ktorý by dokázal vylúčiť jeho zničenie alebo vykradnutie. Existuje však možnosť skompilovaž a znepríjemniť páchateľovi prácu natoľko, že si vyhliadne inú korisť...

Sledovanie prevádzky vozidla

Autoalarm dokáže komunikovať s Pultom Centralizovanej Ochrany (PCO), ktorému odovzdáva informácie o svojom stave. Pri narušení vozidla môže operátor kontaktovať majiteľa a zároveň zorganizovať profesionálny zásah na zistenie vozidla. Autoalarm poskytuje aj funkciu pravidelnej kontroly spojenia s PCO, kedy mu v zadanom intervale odovzdáva správy o svojom stave. Niektoré poisťovne túto službu akceptujú pre prípadnú zľavu na poistnom. Zľava väčšinou pokryje náklady na službu monitoringu.

Kniha jázd

Používa sa napríklad pre podrobný monitoring firemných vozidiel službou "Kniha jázd". Tá umožnuje automaticky sťahovať informácie o jednotlivých jazdách auta. Tieto údaje potom možné prostredníctvom internetových stránok so zabezpečeným prístupom zobraziž v textovej podobe alebo aj so zobrazenáím na mape. Zobrazená je celá trasa od štartu až do cieľa. Služba Kniha jázd je platená, ale veľmi dostupná služba. Jej výstupom je dátový súbor prevádzky vozidla, ktorý možno využiť na ďalľie spracovanie vo firemnom účtovníctve. Medzi výhody monitorovania vozidiel patria administratívne úspory, eliminovanie čiernych jázd, úspora pohonných hmôt, on-line dohľad... . Jednoduchšiu formu Knihu jázd ponúka aplikácia GSMlink. Zaznamenané polohy vozidla sú zobrazené v textovej podobe vrátane presnéného času a informácie o rýchlosti. Každý zápis obsahuje odkaz na tlačidlo, pomocou ktorého si môžete zobraziť pozíciu na mape. Služba poskytovaná prostredníctvom GSMlinku je bezplatná.

Webdesign mzdesign.sk